ค้นหา

บ้านโคกพัฒนา

เข้าชม 549 ครั้ง

สินค้าหลัก : ทุเรียน

ที่อยู่ศูนย์เรียนรู้ : หมู่ 12 ต.ละลาย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ

สถานการณ์ของพื้นที่ : พื้นที่เดิมทำสวนยางพารา และยางพารามีราคาตกต่ำ ต้นทุนการผลิตสูง

แนวทางการพัฒนา : ลดต้นทุนจากการผลิต ต้องการมีรายได้เป็นประจำทุกวัน ทุกเดือน และทุกปี ยึดหลักทำเกษตรอินทรีย์

เทคโนโลยีเด่นของศูนย์เรียนรู้ : การผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือน การผลิตอาหารเลี้ยงสัตว์ การทำน้ำหมักชีวภาพใช้เอง

จุดเด่นของศูนย์เรียนรู้ : ค่ายเรียนรู้เกษตรอินทรีย์

https://www.facebook.com/7janhom

แชร์ :