ค้นหา

สวนบัวแก้ว

เข้าชม 277 ครั้ง

สินค้าหลัก : ทุเรียน

ที่อยู่ศูนย์เรียนรู้ : สวนบัวแก้ว ต.วังจันทร์ อ.วังจันทร์ จ.ระยอง

แผนที่ศูนย์เรียนรู้ :

สถานการณ์ของพื้นที่ : มีปัญหาโรคและแมลง ปัญหาการให้น้ำที่มากหรือน้อยเกินไป

แนวทางการพัฒนา : แก้ปัญหาความผิดพลาดจากการปลูก แก้ปัญหาลูกแดง ลูกร่วง

เทคโนโลยีเด่นของศูนย์เรียนรู้ : เซนเซอร์อุณหภูมิความชื้นอากาศร่วมกับเทคโนโลยีระบบให้น้ำอัจฉริยะ

จุดเด่นของศูนย์เรียนรู้ : ทำสวนทุเรียนนอกฤดู

Facebook : สวนบัวแก้ว จ.ระยอง

แชร์ :