ค้นหา

หน้าแรก

ข่าวสารและเตือนภัย

ราคาผลผลิต

อัพเดตล่าสุด

ประเภท ราคา (บาท)
สับปะรดโรงงาน 10.1 - 11.3 บาท/กก.
กุ้งขาว 120 - 150 บาท/กก.
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 7.5 - 11 บาท/กก.
ไก่ 39 - 43 บาท/กก.
ข้าวหอมมะลิ 13600 - 15416 บาท/ตัน
ยางพารา 52 - 71 บาท/กก.
หอมแดง 15 - 20 บาท/กก.
มะพร้าว 1300 - 2200 บาท/ร้อยผล
ไข่ไก่ 340 - 400 บาท/ร้อยฟอง
ปาล์มน้ำมัน 5 - 6.9 บาท/กก.
ทุเรียน 100 - 270 บาท/กก.
หอมหัวใหญ่ 4 - 15 บาท/กก.
ข้าวเปลือกเจ้า 11000 - 13000 บาท/ตัน
กระเทียม 20 - 20 บาท/กก.
มันสำปะหลัง 3.25 - 3.8 บาท/กก.
มะนาว 100 - 200 บาท/ร้อยผล
สุกร 56 - 72 บาท/กก.
มันฝรั่ง 13.5 - 13.5 บาท/กก.

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ความรู้และบทวิเคราะห์

แผนที่

นวัตกรรมเกษตร

รวบรวมความรู้นวัตกรรมการเกษตร

จากนักพัฒนานวัตกรรมและศูนย์เรียนรู้ต่าง ๆ

นวัตกรรมเกษตร

เครือข่ายนวัตกรรม

แผนที่

นวัตกรรมเกษตร

รวบรวมความรู้นวัตกรรมการเกษตร

จากนักพัฒนานวัตกรรมและศูนย์เรียนรู้ต่าง ๆ

นวัตกรรมทั้งหมด

ศูนย์เรียนรู้ (แห่ง)

ผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตร

ศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยี

สนับสนุนสินเชื่อให้กับ

นวัตกรรมของคุณ