ค้นหา

แนะนำเว็บไซต์

ธ.ก.ส.ได้พัฒนาออกแบบระบบเว็บไซต์ “ศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร” นี้ขึ้น เพื่อให้เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลองค์ความรู้เกี่ยวกับการเกษตร แนะนำหลักการ วิธีการต่างๆ ในการใช้นวัตกรรมทำการเกษตร ให้กับผู้ที่เริ่มต้นเรียนรู้ ศึกษาด้วยตัวเองหรือเกษตรกร โดยจะเน้นรูปแบบการเรียนรู้ที่ง่ายๆ มีภาพและวีดีโอแสดงขั้นตอน วิธีการต่างๆ เพื่อการทำความเข้าใจได้ง่าย บทความและข้อมูลทั้งหมดที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ รวบรวมมาจากองค์ความรู้และประสบการณ์ของเกษตรกรลูกค้าของ ธ.ก.ส.และหน่วยงานเครือข่ายต่างๆ รวมทั้งยังมีกระดานกระทู้ สำหรับผู้ที่ต้องการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านนวัตกรรมเกษตรให้เกิดประโยชน์ระหว่างกันได้อีกด้วย