ค้นหา

หมวดหมู่ทั้งหมด

แบ่งตามผลผลิต
แบ่งตามห่วงโซ่สินค้าเกษตร

หมวดหมู่ทั้งหมด

แบ่งตามผลผลิต
แบ่งตามห่วงโซ่สินค้าเกษตร

นวัตกรรมกังหันน้ำผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากเทคโนโลยีในประเทศ

เครื่องอบแห้งสมุนไพร ระบบพลังงานลมร่วมแสงอาทิตย์ แบบรูปทรงกระบอกแนวตั้ง

แผงโซลาร์ ป้องกัน UV สะท้อน IR เพื่องานภาคเกษตร

ผลิตภัณฑ์แปรรูปจาก กล้วยน้ำว้าและมัลเบอร์รี

1 2 26