ค้นหา

หุ่นยนต์ดูแลกล้วยไม้ ต้นแบบ FARM BOT แห่งอนาคต

สำนักพิมพ์ : เกษตรกรก้าวหน้า , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัญญา เหล่าอนันต์ธนา ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เข้าชม 70 ครั้ง

เกษตรกรก้าวหน้าพามาดู หุ่นยนต์อารักขาพืช ประเภท “กล้วยไม้” ฝีมือผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัญญา เหล่าอนันต์ธนา ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

แชร์ :
ที่มาของเนื้อหา : http://library.baac.or.th/main/knowledge_detail.php?id=2145&type=