ค้นหา

ปศุสัตว์ อ.แม่สะเรียง เตือนผู้เลี้ยงโคและกระบือ ระวังโรคปากเท้าเปื่อยระบาด

ปศุสัตว์อำเภอแม่สะเรียง
เข้าชม 25 ครั้ง

ปศุสัตว์อำเภอแม่สะเรียง เตือนผู้เลี้ยงโคและกระบือ ระวังโรคปากและเท้าเปื่อย หากพบสัตว์ที่เลี้ยงไว้ป่วยมีอาการผิดปกติ ยืนซึม มีแผลบริเวณปาก และกีบเท้า น้ำลายฟูมปาก ให้สงสัยทันทีว่าป่วยด้วยโรคปากเท้าเปื่อย แล้วรีบแจ้งปศุสัตว์อำเภอทันที

เมื่อวันที่ 14 พ.ค.67 นายทองรัตน์ สิงห์แก้ว ปศุสัตว์อำเภอแม่สะเรียง เปิดเผยว่า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ออกประกาศกำหนดเขตเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ชนิด โรคปากและเท้าเปื่อยในสัตว์ ประเภทโค กระบือ สุกร แพะ และแกะ เรื่อง ชะลอการนำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งโค กระบือ หรือซากโค หรือซากกระบือ จากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เนื่องจากในพื้นที่ของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ยังไม่มีรายงานการปลอดของโรคปากและเท้าเปื่อย จากองค์การสุขภาพโลก ซึ่งโรคระบาดสัตว์ดังกล่าวสามารถแพร่กระจายไปอย่างกว้างขวางได้ โดยมีสาเหตุสำคัญมาจากการเคลื่อนย้ายสัตว์ป่วยหรือสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรคหรือซากของสัตว์ที่ป่วยหรือตาย

สำหรับการป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย สำหรับฟาร์มเกษตรกรในพื้นที่นั้น สามารถป้องกันโรคเข้าสู่ฟาร์มได้โดย งดนำสัตว์จากพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคเข้ามาเลี้ยงอย่างน้อย 1 เดือน และฉีดวัคซีนป้องกันโรคให้แก่โค กระบือ แพะ แกะ อายุตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป ตามรอบรณรงค์ที่กรมปศุสัตว์กำหนด การฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่สะเรียง ได้ดำเนินการปีละ 2 รอบ รอบที่ 1 เดือนมีนาคม 2567-เดือนพฤษภาคม 2567 ส่วนรอบ 2 เริ่ม เดือนตุลาคม 2567-เดือนธันวาคม 2567

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่สะเรียง จึงขอความร่วมมือเกษตรกรให้ระวังโรคระบาดต่างๆ โดยเฉพาะโรคปากและเท้าเปื่อย หากเกษตรกรรายใดพบว่า โคกระบือที่เลี้ยงไว้ป่วยลงด้วยอาการผิดปกติ ยืนซึม มีแผลบริเวณปาก และกีบเท้า น้ำลายฟูมปาก ให้สงสัยทันทีว่าป่วยด้วยโรคปากเท้าเปื่อย รีบแจ้งปศุสัตว์อำเภอทันทีเพื่อออกไปตรวจสอบ เมื่อพบว่าป่วยจริงจะทำการกักบริเวณห้ามเคลื่อนย้ายเพื่อป้องกันการระบาดของโรค สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่สะเรียง โทร. 0-53 68-1977 หรือสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน โทร. 0-5361-1580.

แชร์ :
ที่มาของเนื้อหา : https://www.thairath.co.th/agriculture/agricultural-policy/2785591