ค้นหา

เจียงซี(จีน)ส่งเสริมสร้าง “หมู่บ้านโซลาร์เซลล์” ช่วยแก้ไขปัญหาความยากจนให้เกษตรกร

thaibizchina.com
เข้าชม 102 ครั้ง

เจียงซีส่งเสริมการสร้าง “หมู่บ้านโซลาร์เซลล์” ช่วยแก้ไขปัญหาความยากจนในเขตชนบท ก็ทำให้เกิดความสนใจ เพราะว่าประเทศไทยเรา เกษตรกรไทยเราก็กำลังที่จะเปลี่ยนแปลงพลังงานน้ำมันมาเป็นพลังงานทางเลือก นั่นก็คือพลังงานจากแสงอาทิตย์ ดังที่เกษตรก้าวไกลได้นำมาเสนอเป็นระยะๆ จึงขออนุญาตคัดลอกข่าวนี้มาเสนอ ดังนี้

มณฑลเจียงซีเป็นหนึ่งในมณฑลตอนในของจีน ที่มีความโดดเด่นด้านทรัพยากรทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ รวมถึงแร่ธาตุต่าง ๆ มากมาย และวัตถุดิบในการผลิตพลังงานทดแทน อาทิ แบตเตอรี่ลิเธียม ยานยนต์ไฟฟ้า และโซลาร์เซลล์ ทำให้อุตสาหกรรมพลังงานใหม่และเทคโนโลยีขั้นสูงในมณฑลเจียงซีได้พัฒนาอย่างรวดเร็ว จึงกลายเป็นแหล่งผลิตชิ้นส่วน โซลาร์เซลล์ และแบตเตอรี่ลิเธียมที่สำคัญแห่งหนึ่งของจีน และมีห่วงโซ่อุตสาหกรรมโซลาร์เซลล์ที่สมบูรณ์ ตั้งแต่การผลิตแผ่น silicon wafer สำหรับวงจรรวม การผลิตโซลาร์เซลล์  และชิ้นส่วนอื่น ๆ สำหรับโซลาร์เซลล์

ปัจจุบัน รัฐบาลเจียงซีเร่งส่งเสริมการสร้าง “หมู่บ้านโซลาร์เซลล์” ช่วยแก้ไขปัญหาความยากจนในเขตชนบท โดยติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาครัวเรือน พื้นที่ทำไร่นา ดอยสูง เนินเขาที่แห้งแล้งในพื้นที่ชนบทและพื้นที่ห่างไกลที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง ช่วยส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถผลิตไฟฟ้าใช้เอง รวมถึงการพัฒนาพื้นที่ ปศุสัตว์ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การปลูกข้าวและพืช และช่วยสร้างงานให้กับชาวบ้าน และยังสามารถนำไฟฟ้าส่วนที่เหลือจากแผงโซลาร์เซลล์มาจำหน่ายกลับให้ภาครัฐได้ นอกจากนี้ รัฐบาลเจียงซียังส่งเสริมการติดตั้งแผง โซลาร์เซลล์บนหลังคาอาคารส่วนราชการ โรงเรียน ระบบไฟสัญญาณไฟ และมีงานสาธิตการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ผสมผสานร่วมกับพลังงานรูปแบบอื่น เช่น พลังงานน้ำ และพลังงานลมอย่างเป็นรูปธรรม

เจียงซี(จีน)ส่งเสริมสร้าง “หมู่บ้านโซลาร์เซลล์” ช่วยแก้ไขปัญหาความยากจนให้เกษตรกร
หมู่บ้านหลูซี เมืองผิงเซียง

สำหรับไทย ตลาดโซลาร์เซลล์ในไทยเริ่มขยายตัวมากขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา จากปัจจัยเกื้อหนุนจากแนวโน้มการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนของโลก และนโยบายของภาครัฐเพื่อสนับสนุนโซลาร์เซลล์ของไทยทั้งทางด้านการผลิตและการใช้งาน อย่างไรก็ดี ไทยยังต้องพึงพาการนำเข้าชิ้นส่วนโซลาร์เซลล์ที่ยังไม่ได้ประกอบจากต่างประเทศ โดยเฉพาะจีนซึ่งเป็นประเทศผู้ผลิตหลัก

ทั้งนี้ ไทยสามารถร่วมมือกับโซลาร์เซลล์ ชั้นนำในเจียงซี เพื่อส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมโซลาร์เซลล์ของไทย รวมทั้งการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการรีไซเคิลซากแผงโซลาร์เซลล์อย่างครบวงจรด้วย

แชร์ :
ที่มาของเนื้อหา : https://www.kasetkaoklai.com/home/2024/04/%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%8b%e0%b8%b5%e0%b8%88%e0%b8%b5%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a1%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2/