ค้นหา

รมช.ไชยา ไปสกลนคร มอบโค-กระบือให้เกษตรกรยืมเลี้ยง หนุนทำปศุสัตว์เป็นอาชีพหลัก

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เข้าชม 78 ครั้ง

รมช.ไชยา ไป อ.คำตากล้า จ.สกลนคร มอบกรรมสิทธิ์โค-กระบือ รวม 117 ตัว โดยเป็นสัญญาให้เกษตรกรยืมเลี้ยงโคเพศเมีย 100 ตัว พร้อมหนุนเกษตรกรเลี้ยงปศุสัตว์เป็นอาชีพหลัก สร้างรายได้อย่างยั่งยืน

นายไชยา พรหมา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีมอบกรรมสิทธิ์และไถ่ชีวิตโค-กระบือ ภายใต้โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ โดยมี นายสัตวแพทย์ประภาส ภิญโญชีพ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายณัฐวัสส์ วิริยานภาภรณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงพี่น้องเกษตรกรรอต้อนรับ ณ สวนสาธารณะหนองสามขา ต.คำตากล้า อ.ตาคำกล้า จ.สกลนคร ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ยากจน ให้มีโอกาสได้โค-กระบือไว้ใช้แรงงานเป็นของตนเอง หรือสามารถยืมเลี้ยงเพื่อการผลิต ทั้งนี้ จะมีการมอบกรรมสิทธิ์โค-กระบือ จำนวน 117 ตัว เป็นโค จำนวน 63 ตัว และกระบือ จำนวน 54 ตัว และมอบสัญญายืมโคในโครงการธนาคารโค-กระบือ โดยรับมอบโคเพศเมีย จำนวน 100 ตัว

รมช.ไชยา กล่าวว่า นโยบายรัฐบาลภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรี (นายเศรษฐา ทวีสิน) ที่ต้องการให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 3 เท่า ภายในระยะเวลา 4 ปี และกระทรวงเกษตรฯ พร้อมส่งเสริมให้เกษตรกรเลี้ยงปศุสัตว์เป็นอาชีพหลักแทนการทำเกษตรกรรม เนื่องจากตัวเลขทางเศรษฐกิจของสินค้าปศุสัตว์ที่มีแนวโน้มเติบโตเพิ่มมากขึ้น โดยรัฐบาลพยายามหาตลาดเพื่อออกสินค้าปศุสัตว์ไปต่างประเทศมากขึ้น ทั้งนี้ รัฐมนตรีช่วยฯ ไชยา เน้นย้ำว่าโครงการดังกล่าว ช่วยลดภาระให้เกษตรกรไม่ต้องกู้ยืมจากแหล่งเงินทุน แต่จะช่วยให้เกษตรกรมีรายได้ รวมถึงกรมปศุสัตว์จะส่งเสริมด้านวิชาการ และคอยช่วยดูแลสุขภาพสัตว์ให้สามารถสร้างรายได้ให้เกษตรกรอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ รมช.ไชยา ได้ให้กำลังใจและรับฟังปัญหาของเกษตรกรในพื้นที่ พร้อมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานของหน่วยงาน และสินค้า OTOP อีกทั้ง ร่วมปล่อยขบวนรถหญ้าเสบียงอาหารสัตว์ เพื่อจัดตั้งเสบียงอาหารสัตว์ประจำตำบล จำนวน 250 ฟ่อน คิดเป็นน้ำหนัก 5,000 กิโลกรัม อีกด้วย.

แชร์ :
ที่มาของเนื้อหา : https://www.thairath.co.th/agriculture/agricultural-products/2775114