ค้นหา

Kick Off!! รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบาดสัตว์

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เข้าชม 162 ครั้ง

รมช.ไชยา นำทัพลงพื้นที่สระบุรี สร้างความเชื่อมั่นคู่ค้า เพิ่มรายได้ให้เกษตรกร

นายไชยา พรหมา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากเปื่อยและเท้าเปื่อย โรคเฮโมรายิกเซปทิซิเมีย และการทำลายเชื้อโรคในพื้นที่เสี่ยง รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ฟาร์มนายประพิศฒ์ หมู่ 6 ตำบลซับสนุ่น อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี โดยมี ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมถึงรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี และเจ้าหน้าที่ส่วนราชการจังหวัดให้การต้อนรับในพื้นที่ โดยวัตถุประสงค์การจัดงานในวันนี้ จะช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพการป้องกันการเกิดโรคระบาดในพื้นที่ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคสัตว์ให้เกษตรกรได้มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันการเกิดโรคระบาด ซึ่งจะช่วยลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นแก่เกษตรกร และสามารถสร้างรายได้จากผลผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพได้ 

 

รมช.ไชยา กล่าวว่า อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี มีเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมมากที่สุด และประเทศไทยมีศักยภาพในการส่งออกสินค้าปศุสัตว์ จึงต้องรณรงค์ให้มีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบาดสัตว์ทั่วประเทศ เพื่อลดปัญหาสัตว์ป่วย และสร้างความเชื่อมั่นให้กับนานาประเทศที่รัฐบาลได้เจรจาการค้าสินค้าปศุสัตว์ไว้ อาทิ จีน เวียดนาม และซาอุดิอาระเบีย เป็นต้น ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้กรมปศุสัตว์วางแผนดำเนินงานดูแลโรงงานผลิตวัคซีนให้มีคุณภาพมีมาตรฐานสากล รวมถึงผลิตให้รวดเร็ว และเพียงพอต่อความต้องการของตลาด เพื่อลดการนำเข้าและมีความพร้อมส่งออกวัคซีนไปยังตลาดเพื่อนบ้าน พร้อมทั้ง วางแผนเพิ่มอาสาปศุสัตว์ดูแลสัตว์ของเกษตรกรตามพื้นที่ต่าง ๆ และอาจขยายผลให้มีสัตวแพทย์ทางไกล (Telemedicine) อีกด้วย

โอกาสนี้ รมช. ไชยา และคณะผู้บริหาร ได้ร่วมมอบเวชภัณฑ์ และร่วมปล่อยขบวนรถฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค รวมถึงเยี่ยมชมนิทรรศการจากกรมปศุสัตว์ และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี

แชร์ :
ที่มาของเนื้อหา : https://www.siamrath.co.th/n/500361