ค้นหา

ศมข.พิษณุโลก เร่งผลักดันชาวนาเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าวลดต้นทุนสู้ตลาดโลก

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก
เข้าชม 424 ครั้ง

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก นำร่องโครงการส่งเสริมการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าว ช่วยชาวนาลดต้นทุน เพิ่มคุณภาพข้าวแข่งขันตลาดโลก

นายสุนทร โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก เปิดเผยถึงโครงการส่งเสริมการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าวปี 2566 ที่กรมการข้าวมุ่งเน้นส่งเสริมให้ชาวนาสามารถเข้าถึง และได้ใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีจากกรมการข้าวทั่วประเทศว่า ในการส่งเสริมเกษตรกรให้เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องที่ ผู้นำกลุ่มเกษตรกร อาสาสมัครเกษตรกรหมู่บ้าน (อกม.) เกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ประธานแปลงใหญ่ข้าว และประธานศูนย์ข้าวชุมชนในพื้นที่ มีการสร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายอย่างเป็นระบบ ทั้งผลักดันให้ศูนย์ข้าวชุมชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรฯ ในระดับพื้นที่สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นายสวน เจริญสุขรุ่งเรือง ประธานศูนย์ข้าวชุมชน จ.พิษณุโลก กล่าวว่า เดิมชาวนาส่วนใหญ่ที่นี่ ซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวจากท้องตลาดทั่วไป ซึ่งได้ผลผลิตข้าวที่ได้ไม่ดีนัก ความงอกของข้าวก็น้อย มีพันธุ์อื่นปน ทั้งเมล็ดพันธุ์ข้าวก็มีราคาแพง จึงมีการเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เองโดยไม่มีการเปลี่ยนพันธุ์เลยเป็นระยะเวลานาน ทำให้เมล็ดพันธุ์ที่นำมาใช้ไม่มีคุณภาพนัก สำหรับโครงการส่งเสริมการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าวของท่านอธิบดีกรมการข้าว อันนี้เป็นโครงการที่ดีมาก ตอบโจทย์เกษตรกรได้ดีมาก เพราะว่าเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก เป็นเมล็ดพันธุ์คุณภาพดี ราคาถูก ยกตัวอย่างข้าวแข็งกิโลกรัมละ 3 บาท ส่วนข้าวหอมมะลิกิโลกรัมละ 5 บาท พี่น้องเกษตรกรสนใจเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก ตนเองในฐานะเกษตรกรที่ทำนาและเป็นประธานศูนย์ข้าวชุมชน จึงได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยภาครัฐประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องเกษตรกรมาเข้าร่วมโครงการฯเนื่องจากเล็งเห็นว่าจะช่วยลดต้นทุนให้ชาวนาได้อย่างมาก เช่น ข้าวแข็งซื้อตามท้องตลาดไม่ทราบที่มาที่ไป ลูกละ 400-450 บาท ข้าวหอมมะลิลูกละ 600 กว่าบาท เมื่อเข้าโครงการส่งเสริมการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าว ซื้อข้าวแข็งราคาลูกละ 75 บาท ส่วนข้าวหอมมะลิราคาร้อยกว่าบาท

ด้านนายชูชาติ มีพาด ประธานศูนย์ข้าวชุมชน อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการส่งเสริมการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าว ที่กรมการข้าวส่งเสริมให้ชาวนาสามารถเข้าถึงและได้ใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีนั้น ตอบโจทย์ชาวนาอย่างพวกเราไม่ว่าจะเป็นต้นทุนการผลิตที่ลดลง และตนเชื่อว่าผลผลิตที่ได้ก็จะเพิ่มขึ้น คุณภาพดีตรงตามพันธุ์ มีรายได้เพิ่มขึ้น เป็นทางรอดและทางเลือกให้ชาวนาไทยได้ยกระดับปริมาณและคุณภาพผลผลิตข้าว ข้าวไทยจะสามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้

แชร์ :
ที่มาของเนื้อหา : https://www.thairath.co.th/news/local/north/2696878