ค้นหา

เครื่องสลัดเกล็ดน้ำตาลมะพร้าว สำหรับทำมะพร้าวแก้ว

วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
เข้าชม 417 ครั้ง

ที่มา: เทคโนฯ อาชีวะ
ผู้เขียน : สาวบางแค 22

วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ เป็นหนึ่งในสถานศึกษาสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ที่มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาทักษะและคุณภาพกำลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ให้ได้มาตรฐาน ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานและสังคม พร้อมคิดค้นนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ที่ทันสมัย ช่วยพัฒนาอาชีพให้ประชาชนในชุมชนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง

เครื่องสลัดเกล็ดน้ำตาลมะพร้าวสำหรับทำมะพร้าวแก้ว
มะพร้าวแก้ว เป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งที่สามารถสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกรเป็นอย่างดี เช่น มะพร้าวแก้ว เกรด A ขายได้ 300 บาทต่อกิโลกรัม สินค้าเกรด B 240 บาทต่อกิโลกรัม และสินค้าเกรด C 200 บาทต่อกิโลกรัม

การร่อนหรือการสลัดเกล็ดน้ำตาลออกจากเนื้อมะพร้าว เป็นขั้นตอนสุดท้ายของการผลิต “มะพร้าวแก้ว” การร่อนเกล็ดน้ำตาลมีวัตถุประสงค์สำคัญคือ ลดความแข็งกระด้างและความหวานของเนื้อมะพร้าวแก้ว ลดโอกาสการเกิดเชื้อราน้ำตาลในเนื้อมะพร้าวแก้ว ช่วยยืดอายุการเก็บรักษามะพร้าวแก้วได้นานขึ้น การร่อนเกล็ดน้ำตาล โดยใช้แรงงานคนมักร่อนเกล็ดน้ำตาลได้ไม่เกิน 2 กิโลกรัมต่อครั้ง ซึ่งขั้นตอนนี้ ใช้เวลาและแรงงานคนจำนวนมาก แต่ประสิทธิภาพหลังทำการร่อนเกล็ดน้ำตาลยังไม่ดีพอ ตามที่ต้องการ

เครื่องสลัดเกล็ดน้ำตาลมะพร้าวสำหรับทำมะพร้าวแก้ว

นักศึกษาแผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ ประกอบด้วย นายดุสิต ชลธาร นายชัยธวัช ภารไสว นายอภิเชษฐ์ สารสิทธิ นายอดิเทพ สลับทอง และครูที่ปรึกษา คือ อาจารย์สุรชัย โกมาลย์ เล็งเห็นปัญหาที่เกิดขึ้น จึงร่วมกันออกแบบ เครื่องสลัดเกล็ดน้ำตาลมะพร้าวสำหรับทำมะพร้าวแก้ว เสริมสร้างประสิทธิภาพการประกอบอาชีพของชุมชนท้องถิ่น ภายใต้การสนับสนุนของ นายชาญชัย แสนจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ

นวัตกรรมนี้ ถือเป็นทางเลือกใหม่ที่แตกต่างกับเครื่องจักรที่มีจำหน่ายในท้องตลาดทั่วไปเพราะมีประสิทธิภาพในการสลัดเกล็ดน้ำตาลได้รวดเร็ว สามารถผลิตมะพร้าวแก้วในปริมาณมากตามที่ต้องการ ไม่น้อยกว่า 20 กิโลกรัมต่อครั้ง เครื่องสลัดเกล็ดน้ำตาลมะพร้าวผลิตจากเหล็กสแตนเลสทั้งชุด มีระบบป้องกันการตัดการทำงานของกระแสไฟฟ้า มีอุปกรณ์ป้องกันการเกิดอันตรายการหมุนของเพลา และสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก

หลักการทำงาน ของเครื่องสลัดเกล็ดน้ำตาลมะพร้าว สำหรับทำมะพร้าวแก้วแบบกึ่งอัตโนมัติ เริ่มจากนำมะพร้าวแก้วเข้าเครื่องก่อนทำการล็อกฝาปิดให้สนิท ปิดฝาครอบกันฟุ้งกระจาย ทำการกดปุ่มสตาร์ต มีไฟเตือนสถานะการทำงานของเครื่อง ไฟสีเขียวแสดงว่าเครื่องกำลังทำงาน เวลาที่เหมาะสมในการสลัดเกล็ดน้ำตาลมะพร้าวแก้ว เกรด A = 20 นาที เกรด B = 15 นาที และ เกรด C = 10 นาที เครื่องจักร เริ่มทำงานจนครบเวลา จากนั้นทำการกดปุ่ม STOP เพื่อนำมะพร้าวออกจากเครื่อง กรณีต้องการเริ่มเวลาใหม่ให้กดปุ่มหยุด STOP เมื่อต้องการหยุดเวลา

สิ่งประดิษฐ์นี้ มีประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพการทำมะพร้าวแก้ว เพราะช่วยประหยัดเวลาและลดการใช้แรงงานในการสลัดหรือร่อนเกล็ดน้ำตาลออกจากเนื้อมะพร้าวแก้ว เกษตรกรสามารถเพิ่มปริมาณการผลิตมะพร้าวแก้วต่อวันได้มากขึ้น มีรายได้มากขึ้น การใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนผลิต ทำให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อมั่นคุณภาพสินค้ายิ่งขึ้น เพราะสินค้าผลิตอย่างถูกสุขอนามัย สะอาด ปลอดภัย แถมน้ำตาลที่ได้จากการสลัด สามารถนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆ ได้อีก

วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ ได้นำสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้ จัดแสดงใน งาน “วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2566” เวที Thailand New Gen Inventors Award : I-New Gen Award 2023 จัดขึ้นโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ปรากฏว่า ผลงานชิ้นนี้ได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมงานจำนวนมาก เพราะเป็นเครื่องมือที่เหมาะสมสำหรับใช้ประกอบอาชีพแปรรูปมะพร้าวแก้ว ทำให้เกษตรกรทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีรายได้เพิ่มและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ปัจจุบันวิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬผลิตเครื่องสลัดเกล็ดน้ำตาลมะพร้าว สำหรับทำมะพร้าวแก้วแบบกึ่งอัตโนมัติ จำหน่ายให้แก่ผู้สนใจในราคา 55,000 บาท ผู้สนใจสามารถชมการทำงานของนวัตกรรมชิ้นนี้ได้ทาง คลิปวิดีโอ: https://youtu.be/Ni-31lVHWEM สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์สุรชัย โกมาลย์ โทร. 082-843-3764 อีเมล [email protected]

แชร์ :
ที่มาของเนื้อหา : https://www.technologychaoban.com/thai-local-wisdom/article_248915