ค้นหา

มหิดลคอนเฟิร์ม “กระชายขาว” ยับยั้งแบคทีเรียก่อ “มะเร็งกระเพาะอาหาร”

มหาวิทยาลัยมหิดล 
เข้าชม 314 ครั้ง

ม.มหิดล วิจัยพบ “กระชายขาว” ยับยั้งแบคทีเรียก่อมะเร็งกระเพาะอาหาร เตรียมระดมสมาร์ท ฟาร์เมอร์ ภาครัฐ เอกชน สร้างสูตรยา ป้อนตลาดโลก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภฤกษ์ บวรภิญโญ ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านการค้นหาตัวยา (ECDD) มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยว่า หลังจากที่มหาวิทยาลัยมหิดลได้ผนึกกำลังส่วนงานที่เกี่ยวข้องวิจัยพืชสมุนไพรไทย ล่าสุดการต่อยอดวิจัยพืชสมุนไพรไทยกระชายขาว พบว่ามีฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรียก่อโรคมะเร็งในกระเพาะอาหาร

“ทั้งนี้พืชสมุนไพรไทยกระชายขาวมีฤทธิ์สามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย Helicobacter pylori ก่อโรคมะเร็งกระเพาะอาหารได้ในระดับหลอดทดลอง โดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านการค้นหาตัวยา (ECDD) รับหน้าที่ในการทำการทดลองในระดับหลอดทดลอง และสัตว์ทดลอง

รวมไปถึงร่วมคิดค้นสูตรตำรับ เพื่อนำไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพร หรือยาสมุนไพร ภายใต้ห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐาน พร้อมทั้งเป็นเหมือน “แม่ทัพ” คอยวางแผนและควบคุมการผลิตให้ได้ตรงตามมาตรฐานการส่งออกก่อนบุกตลาดโลก”

โดยเป็นความร่วมมือวิจัยในเบื้องต้นระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล โดยได้รับการสนับสนุนด้านทุนการศึกษาวิจัย จากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ร่วมกับ บริษัท ฟาร์ม่าเฮอร์เบิล จำกัด ในการพัฒนาสารสกัดจากกระชายขาว

นอกจากการประสานพลังวิชาการจากภายในมหาวิทยาลัยมหิดลแล้ว ยังได้ขยายความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาอื่น ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในเรื่องการช่วยสนับสนุนด้านการสำรวจพื้นที่เพาะปลูกและการพัฒนาชุมชน และยังมีหน่วยงานอื่นๆ ร่วมด้วย

“ถือเป็นความร่วมมือครั้งใหญ่ระหว่างนักวิทยาศาสตร์ เกษตรกร และผู้ประกอบการของไทย คาดว่าจะสามารถสร้างมูลค่าตลาดได้สูงถึง 8,600 ล้านบาทภายใน 3 ปี โดยมีคู่เทียบ (benchmark) ถึงระดับประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำของโลก”

อย่างไรก็ดี สิ่งท้าทายที่จะเกิดขึ้นต่อไป คือ ทำอย่างไรที่จะสามารถกระตุ้นให้ smart farmers จากทั่วประเทศ เกิดการแข่งขันในการปลูกพืชสมุนไพรไทยกระชายขาวให้ได้ตามมาตรฐานการผลิต GAP (Good Agricultural Practice)

แชร์ :
ที่มาของเนื้อหา : https://www.thansettakij.com/health/559305