ค้นหา

เกษตรกรปลูก ‘ถั่วลิสง’ ไร้น้ำ สร้างรายได้งามใช้เวลา 85 วัน

กลุ่มเกษตรกรตำบลประศุก
เข้าชม 301 ครั้ง

หลังจากหมดช่วงฤดูฝนแล้วเก็บเกี่ยวข้าวหน้าปีเสร็จกลุ่มเกษตรกรตำบลประศุกจะงดการปลูกข้าวนาปรังหันมาปลูกถั่วลิสงไร้น้ำสร้างรายได้ดีกว่าทำนา ใช้เวลา 85 วัน ก็ให้ผลผลิต 80-120 ถังต่อไร่เฉลี่ยราคาถังละ 1,400-1,600 บาท

หลังจากหมดช่วงฤดูฝนแล้วเก็บเกี่ยวข้าวหน้าปีเสร็จกลุ่มเกษตรกรตำบลประศุกจะงดการปลูกข้าวนาปรังหันมาปลูกถั่วลิสงไร้น้ำสร้างรายได้ดีกว่าทำนานางสุดา จุ่ยจุ่นและครอบครัวกลุ่มเกษตรกรตำบลประศุก อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ปลูกถั่วลิสงสายพันธุ์ สข 38 มานานกว่า 40 ปี โดยไม่ต้องใช้น้ำเลยอาศัยความชื้นในดินร่วนปนทรายจากน้ำค้างทำให้ถั่วเจริญเติบโตได้ดี ใช้เวลา 85 วัน ก็ให้ผลผลิต 80-120 ถังต่อไร่เฉลี่ยราคาถังละ 1,400-1,600 บาท สร้างรายได้งาม ซึ่งการเก็บเกี่ยวผลผลิตจะจ้างแรงงานจากกลุ่มเกษตรตำบลประศุกที่ว่างจากการทำนามาช่วยกันลงแขกเก็บเกี่ยวถั่วลิสงไร้น้ำสร้างรายได้วันละ 400-800 บาทต่อคนจะมีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อถึงที่เพื่อนำไปส่งตลาดไทยและตลาดสี่มุมเมือง และต้นที่เหลือจากการเก็บเกี่ยวเกี่ยวไม่ต้องเผาใช้รถอัดเป็นก้อนนำไปเป็นอาหารแพะได้ราคาไร่ละประมาณ 600 บาท ไม่ต้องเผาวัชพืชลดปัญหาฝุ่นละออง P.M. 2.5 การปลูกถั่วลิสงโดยไม่ใช้น้ำอาศัยความชื้นในการเจริญเติบโตจะปลูกหลังจากเสร็จสิ้นการทำนาประมาณเดือนพฤศจิกายน และจะเก็บเกี่ยวได้ประมาณ เดือน กุมภาพันธ์ ถึงเดือนมีนาคม ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและการปลูกพืชฤดูแล้ง ลดปัญหาว่างงานหลังฤดูเก็บเกี่ยวและยังเป็นการสร้างความรักความสามัคคีในท้องถิ่นอีกด้วย

แชร์ :
ที่มาของเนื้อหา : https://www.nationtv.tv/economy-business/378907857