ค้นหา

เครื่องคัดลำไยอบแห้งแบบอัตโนมัติ เพิ่มคุณภาพและมูลค่าของลำไยอบแห้ง

บริษัท เอไอ อินดัสทรีส์ จำกัด
เข้าชม 91 ครั้ง

นักวิจัย :  บริษัท เอไอ อินดัสทรีส์ จำกัด

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา :

ประเทศไทยนิยมการบริโภค แปรรูปลำไยเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ และส่งออกลำไยเป็นอันดับต้นๆของโลก โดยเฉพาะในตลาดจีน เวียดนาม ฮ่องกง และอินโดนีเซีย เป็นต้น ถือเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญของไทย โดยปลูกมากในหลายพื้นที่ของประเทศทั้งภาคเหนือ, ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การบริหารจัดการด้านปริมาณและคุณภาพของลำไยจึงถือเป็นส่วนสำคัญอย่างมากต่อการกระจายผลผลิตไปสู่ผู้บริโภครวมถึงคุณภาพการส่งออกของลำไย

ปัจจุบันกระบวนการแปรรูปลำไยอบแห้งยังต้องใช้แรงงานคนที่มีทักษะสูงในการคัดคุณภาพลำไยอบแห้ง โดยจะทำการคัดลำไยอบแห้งที่มีลักษณะบุบ แตก และสีที่ไม่ได้ตามต้องการทิ้ง ซึ่งจะมีลำไยแห้งที่เสียประมาณร้อยละ 5 – 15 ต่อรอบการผลิต หากโรงงานที่ผลิตมีการจัดการที่ดี ไม่ให้มีลำไยอบแห้งเสียปนในแต่ละรอบการส่งออกหรือจำหน่ายภายในประเทศจะทำให้สามารถจำหน่ายในราคาที่สูงขึ้น ดังนั้น ทุกโรงงานจึงให้ความสำคัญกับขั้นตอนการคัดคุณภาพของลำไยอบแห้งเป็นอย่างมาก เพื่อให้ผลิตภัณฑ์เป็นที่ยอมรับของตลาดและจำหน่ายได้ราคาสูง อย่างไรก็ตามพบว่าการใช้แรงงานคนในกระบวนการดังกล่าวต้องใช้เวลาคัด 20 – 30 นาที ต่อลำไยอบแห้ง 20 กิโลกรัม จึงต้องใช้แรงงานจำนวนมากเพื่อให้ได้ปริมาณการผลิตที่ต้องการ ทำให้โรงงานมีต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านแรงงานเพิ่มขึ้น

บริษัท เอไออินดัสทรีส์ จำกัด จึงมีการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิตในขั้นตอนการคัดคุณภาพลำไยอบแห้ง โดยนำเทคโนโลยี Machine Vision มาใช้ในขั้นตอนการคัดคุณภาพลำไยอบแห้ง และการประมวลผลด้วยวิธีการของ Machine learning มาใช้ร่วมกับเครื่องจักรกลในอุตสาหกรรมลำไยอบแห้ง เพื่อสร้างเครื่องคัดคุณภาพลำไยอบแห้งแบบอัตโนมัติทดแทนการใช้แรงงานทักษะสูง

โดยการทำงานของเครื่องจักรอัตโนมัติเริ่มตั้งแต่กระบวนการป้อนลำไยอบแห้งเข้าสู่ระบบลำเลียงสู่ระบบการคัดแยก ซึ่งการลำเลียงลำไยอบแห้งจะทำการพลิกลูกลำไย 360 องศา เพื่อให้เห็นพื้นผิวทุกด้าน และใช้เทคโนโลยี Machine Vision ที่ใช้ระบบ Image processing ในการจับภาพลักษณะพื้นผิวภายนอกของลำไยทั่วทั้งลูก ทำการประมวลภาพและคัดแยกลำไยอบแห้งที่เสียหรือคุณภาพไม่ดีออกด้วยระบบแรงลมดีดอัตโนมัติ คงเหลือแต่ลำไยอบแห้งที่มีคุณภาพดีเป็นที่ต้องการของตลาด

จุดเด่นนวัตกรรม :

  • ใช้เทคโนโลยี Machine vision ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ใช้สำหรับตรวจสอบผลิตภัณฑ์ทางกายภาพ โดยมีระบบการประมวลผลใกล้เคียงกับการทำงานของมนุษย์ สามารถตัดสินใจได้และส่งผลลัพธ์ที่ต้องการตามโปรแกรมที่กำหนดไว้ 
  • ช่วยลดต้นทุนการใช้แรงงานคนได้ถึง 1 ล้านบาทต่อปี สามารถเพิ่มกำลังการผลิตได้ถึง 4 เท่าต่อวัน และช่วยลดปัญหาการขาดแคลนทางด้านแรงงาน
  • เพิ่มคุณภาพลำไยอบแห้งให้มีขนาดและคุณภาพได้มาตรฐานตามที่ตลาดต้องการ ราคาจำหน่ายผลผลิตลำไยอบแห้งมีราคาดี ทำให้ผู้ประกอบการสามารถรับซื้อลำไยสดจากเกษตรกรได้ในราคาที่สูงขึ้น เกษตรกรมีรายได้เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ ยังสามารถดำเนินการผลิตและคัดแยกลำไยอบแห้งได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ข้อมูลเพิ่มเติมสอบถามที่ : 

บริษัท เอไอ อินดัสทรีส์ จำกัด

ที่อยู่: 333/153 หมู่ 6 ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
เบอร์ติดต่อ: 088-782-3184
อีเมล: [email protected]

แชร์ :
ที่มาของเนื้อหา : https://open.nia.or.th/machine-vision