ค้นหา

ข้าวปลอดสารพิษ ข้าวเหนียวสมุนไพร และข้าวผสมธัญพืช B-Herbs

บริษัท บางกอกตลาดข้าวไทย จํากัด และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เข้าชม 462 ครั้ง

นักวิจัย : บริษัท บางกอกตลาดข้าวไทย จํากัด และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อนุสิทธิบัตร เลขที่ 1019

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา :

               ในปัจจุบันผู้บริโภคเริ่มหันมาสนใจในการดูแลสุขภาพและเอาใจใส่เรื่องอาหารมากขึ้น ข้าวและสมุนไพรเป็นผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณค่าทางโภชนาการ เป็นอาหารเสริมที่มีสรรพคุณในการบำรุงสุขภาพและป้องกันการเกิดโรค ในปัจจุบันกระแสนิยมบริโภคพืชสมุนไพรหรือผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรโดยหวังผลในการช่วยบำรุงรักษาสุขภาพกันอย่างแพร่หลายทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งข้าวซึ่งเป็นอาหารหลักของประชากรประเทศไทยและแถบทวีปเอเชีย รวมทั้งเริ่มเป็นที่นิยมบริโภคในทวีปอื่นๆมากขึ้น จากกระแสความนิยมทั้งสองประการข้างต้นจึงได้นำเอาสมุนไพรมาเคลือบลงบนเมล็ดข้าวสารเพื่อให้ได้คุณประโยชน์ในแง่ของโภชนาการและอาหารเสริมที่มีคุณค่าต่อสุขภาพ เป็นการเพิ่มมูลค่าของข้าวและขยายช่องทางการจำหน่ายข้าวในตลาดโลกได้ดีมากยิ่งขึ้น

               บริษัท บางกอกตลาดข้าวไทย จํากัด ดำเนินการวิจัย ร่วมกับ ‘‘มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ’’ โดยศูนย์พัฒนาธุรกิจรัฐร่วมเอกชน (ศ.ร.อ) ภายใต้โครงการ “ ข้าวเคลือบสมุนไพร ” เมื่อปี พ.ศ. 2546 และวิจัยเสร็จสิ้น ปี พ.ศ. 2547 และ ได้รับอนุสิทธิบัตร จาก กรมทรัพย์สินทางปัญญา ต่อมาได้นํางานวิจัย และ เทคโนโลยีจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มาเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์และ ก่อสร้างโรงงานต้นแบบ เพื่อการผลิต (Pilot Plant) ปี พ.ศ. 2548 แล้วเสร็จจนสามารถนําผลิตภัณฑ์ ออกทําการทดสอบตลาดได้ในช่วงต้นปี พ.ศ. 2549 ได้ดําเนินการด้านการผลิต และการตลาดต่อเนื่อง มาโดยตลอด ต่อมาในปีพ.ศ. 2556 บริษัทได้ร่วมทุนงานวิจัยข้าวกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย “โครงการข้าว เคลือบแร่ธาตุ” และรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อ การผลิตและปี พ.ศ. 2557 ทั้งสองโครงการดังกล่าวนี้ บริษัท ได้รับสิทธิ์เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเพียง รายเดียว ในประเทศจนถึงปัจจุบัน

จุดเด่นนวัตกรรม : ผลิตภัณฑ์ข้าวมีสีสันสวยงามตามชนิดของสมุนไพรที่ใช้เคลือบ มีกลิ่นหอมของดอกไม้จากธรรมชาติ และมีคุณค่าทางโภชนาการ บำรุงสุขภาพตามสรรพคุณของสมุนไพรแต่ละชนิดที่ใช้เคลือบ เช่น บำรุงสายตา, ช่วยต้านสานอนุมูลอิสระ, ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนเลือด เป็นต้น และได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ GHP, HACCP, อย., OTOP, Bangkok Brand และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ข้อมูลเพิ่มเติมสอบถามที่ : ที่อยู่ 554 /9 ซอยไสวสุวรรณ แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 เบอร์โทร 08 6339 3825 เว็บไซต์ https://b-herb.com/

แชร์ :
ที่มาของเนื้อหา : เล่มรายงาน 100 ผลิตภัณฑ์ดีเด่นปี 2565 สำนักพัฒนา SME และ Startup ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร