ค้นหา

มะขามเปรี้ยวฝักใหญ่ลูกผสม 10 พันธุ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เข้าชม 702 ครั้ง

นักวิจัย : เรืองศักดิ์  กมขุนทด, ดรุณี ถาวรเจริญ, ภาสันต์ ศารทูลทัต, เกรียงศักดิ์ ไทยพงษ์ และสุขวัฒน์ ทองเหลียว

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา :

มะขามเปรี้ยวเป็นไม้ผลที่สามารถปลูกได้ทั่วประเทศ และเป็นสินค้าส่งออกไปประเทศในแถบตะวันออกกลาง ส่งออกในรูปของมะขามเปียก รวมทั้งสามารถแปรรูปในรูปมะขามสดได้ สายพันธุ์มะขามเปรี้ยวที่พบในประเทศไทยสามารถแบ่งออกได้ 2 ชนิด คือมะขามกระดาน และมะขามขี้แมว โดยมะขามกระดานมีลักษณะฝักใหญ่ และยาวแต่ฝักแบน เปลือกบาง มีปริมาณเนื้อ 41% ส่วนมะขามขี้แมวมีลักษณะฝักเล็ก รูปฝักกลม แต่สั้น เปลือกหนา มีปริมาณเนื้อ 27% ของฝัก นายเรืองศักดิ์ กมขุนทด นักวิชาการเกษตร ชำนาญการพิเศษ และคณะ จึงได้ปรับปรุงพันธุ์มะขามเปรี้ยว โดยสามารถคัดเลือกพันธุ์ดีที่ให้ผลผลิตสูง คุณภาพดี ฝักใหญ่ เนื้อเยอะฉ่ำน้ำ ได้ตรงตามความต้องการของตลาด เพื่อแนะนำให้เกษตรกรปลูกเป็นการค้า

จุดเด่นนวัตกรรม :

  1. ใช้ฝักสดสำหรับการแปรรูป เช่น ดอง แช่อิ่ม
  2. ใช้เนื้อฝักสุกสำหรับแปรรูปผลิตภัณฑ์ได้หลากหลาย เช่น สบู่ น้ำยาล้างจาน เป็นต้น
  3. ใช้ประกอบอาหาร

ข้อมูลเพิ่มเติมสอบถามที่ : ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทรศัพท์ : 081-4702382 อีเมล์ : [email protected]

แชร์ :
ที่มาของเนื้อหา : https://www.facebook.com/kuservice.ku.ac.th/?locale=th_TH