ค้นหา

Innovation นวัตกรรม นำเกษตร EP 18 คุณอรนิตย์ วงค์ละคร

BAAC Thailand
เข้าชม 533 ครั้ง

จากพนักงานบัญชี สู่เกษตรกรนักคิด ผู้ก้าวข้ามคำว่าเป็นไปไม่ได้ ลงมือทำด้วยหนึ่งสมองและสองมือเธอ…ผู้เป็นต้นแบบของเกษตรกรในชุมชน คุณอรนิตย์ วงค์ละคร
#Innovationนวัตกรรมนำเกษตร #ธกส #SME #เกษตร #เกษตรผสมผสาน

แชร์ :
ที่มาของเนื้อหา : https://youtu.be/j0TqQB7x-Fw