ค้นหา

โครงการวิจัย การเตรียมความพร้อมทักษะชาวนาไทยในยุคไทยแลนด์ 4.0

รองศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ แฉล้มวงษ์ และคณะวิจัย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
เข้าชม 396 ครั้ง