ค้นหา

วิสาหกิจชุมชนนาแปลงใหญ่บ้านใหม่ในดง

กรมส่งเสริมการเกษตร
เข้าชม 561 ครั้ง

ที่อยู่ : ต.บึงปลาทู อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
ชื่อประธาน ศพก./ศูนย์เครือข่าย : นางสาวสุวรรณี ภูษา
โทร. 0931380919
จุดเด่น : ข้าว
Facebook :

แชร์ :
ที่มาของเนื้อหา : ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร (ศพก.)