ค้นหา

ศพก.อำเภอเชียงม่วน

กรมส่งเสริมการเกษตร
เข้าชม 425 ครั้ง

ที่อยู่ : ต.เชียงม่วน อ.เชียงม่วน จ.พะเยา
ชื่อประธาน ศพก./ศูนย์เครือข่าย : นายเกตชัย มานะ
โทร. 0918098039
จุดเด่น : การผลิตลำไยคุณภาพ , การเลี้ยงสุกร และไก่ไข่, การลดต้นทุนการผลิต (ฮอร์โมนไข่, น้ำหมัก)
Facebook : 

แชร์ :
ที่มาของเนื้อหา : ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร (ศพก.)