ค้นหา

หน้าแรก

ราคาผลผลิต

อัพเดตล่าสุด

ประเภทราคา (บาท)
ข้าวเจ้า อื่นๆ9051.7
ข้าวหอมมะลิ14868.19
ข้าวเหนียว15711.34
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์7.92
ปาล์มน้ำมัน3.08
มันสำปะหลัง1.63
น้ำยางสด30.11
ยางก้อน16.68
ยางแผ่นดิบ36.96

ที่มา : ศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ

นวัตกรรมแนะนำ


บทวิเคราะห์และความรู้

แผนที่

นวัตกรรมการเกษตร

รวบรวมความรู้นวัตกรรมการเกษตร

จากนักพัฒนานวัตกรรมและศูนย์เรียนรู้ต่าง ๆ

open popup slide