ค้นหา

ไข่ไก่

ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรม ณ จุดรับซื้อหรือตลาดสำคัญ

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

A B C D E F
1
ไข่ไก่
2
ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรม ณ จุดรับซื้อหรือตลาดสำคัญ
3
ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
4
หน่วย : บาท/ร้อยฟอง
5
ปี 2567 ไข่ไก่สดคละ ไข่ไก่ เบอร์ 3 ไข่ไก่ เบอร์ 4
6
7
เดือน วันที่ สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ ฟาร์มไก่ไข่วรางคณา ฟาร์ม นายสมาน ทองดี ฟาร์ม นายสมาน ทองดี
8
อ.เมือง ต.ดอนกำยาน อ.เมืองสุพรรณบุรี อ.ปากช่อง อ.ปากช่อง
9
จ.ฉะเชิงเทรา จ.สุพรรณบุรี จ.นครราชสีมา จ.นครราชสีมา
10
081-9404015 โทร. 086-6501271 โทร. 086-6501271
23
กุมภาพันธ์ 13 340.00 350.00 360.00 343.33
24
" 14 340.00 350.00 360.00 343.33
25
" 15 340.00 350.00 360.00 343.33
26
" 16 340.00 350.00 360.00 343.33
29
" 19 340.00 350.00 360.00 343.33
30
" 20 340.00 350.00 360.00 343.33
31
" 21 340.00 350.00 360.00 343.33
32