ค้นหา

ศูนย์เรียนรู้ท่องเที่ยวเชิงเกษตรในไร่ฟาร์ม

กรมส่งเสริมการเกษตร
เข้าชม 629 ครั้ง

ที่อยู่ : ต.บ้านกลาง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
ชื่อประธาน ศพก./ศูนย์เครือข่าย : นายภานุพงศ์ ตันติรัตน์
โทร. 0836653434
จุดเด่น : ผักอินทรีย์,ผลไม้อินทรีย์,ข้าวอินทรีย์

แชร์ :
ที่มาของเนื้อหา : ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร (ศพก.)