ค้นหา

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลเกาะตาเลี้ยง

กรมส่งเสริมการเกษตร
เข้าชม 895 ครั้ง

ชื่อประธาน ศพก./ศูนย์เครือข่าย : นายเปี๊ยก พรมพุก
โทร. 0860679022

ที่อยู่ : ต.เกาะตาเลี้ยง อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย


สถานการณ์ของพื้นที่ : ไม่สามารถดึงศักยภาพของพืชในพื้นที่ออกมาได้อย่างเต็มที่

แนวทางการพัฒนา :
1. พัฒนาให้เป็นศูนย์เรียนรู้ทางด้านไม้ผลโดยเฉพาะ
2. ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการขยายพันธุ์ไม้ผล
3. ถ่ายทอดความรู้ในการจัดการสวนไม้ผล

จุดเด่นของศูนย์เรียนรู้ :
1. เป็นศูนย์เรียนรู้ทางด้านไม้ผลโดยเฉพาะ
2. มีเทคโนโลยีด้านการขยายพันธุ์ไม้ผล
3. มีความรู้ในการจัดการสวนไม้ผล

Download ศพก.สุโขทัย

แชร์ :
ที่มาของเนื้อหา : ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร (ศพก.)