ค้นหา

ศูนย์เรียนรู้การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

กรมส่งเสริมการเกษตร
เข้าชม 333 ครั้ง

ที่อยู่ : ต.ไผ่รอบ อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร
ชื่อประธาน ศพก./ศูนย์เครือข่าย : นายชรินทร์ อังเพชร
โทร. 0931346639
จุดเด่น : พันธ์ุข้าว
Facebook :

แชร์ :
ที่มาของเนื้อหา : ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร (ศพก.)