ค้นหา

ศพก.อำเภอปาย

กรมส่งเสริมการเกษตร
เข้าชม 707 ครั้ง

ที่อยู่ : ต.แม่ฮี้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
ชื่อประธาน ศพก./ศูนย์เครือข่าย : นายประยูร ปิมปา
โทร. 0824149969
จุดเด่น : เกษตรอินทรีย์
Facebook : บ้านสวนอคิราห์ เกษตรตามรอยพ่อ

แชร์ :
ที่มาของเนื้อหา : ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร (ศพก.)