ค้นหา

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเทคโนโลยีการเกษตร

กรมส่งเสริมการเกษตร
เข้าชม 414 ครั้ง

ที่อยู่ : ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่
ชื่อประธาน ศพก./ศูนย์เครือข่าย : นายสุริยา ขันแก้ว
โทร. 0879364687
จุดเด่น : การจัดการปลูกผักและระบบน้ำในโรงเรือน
Facebook : Suriya Khunkaew

แชร์ :
ที่มาของเนื้อหา : ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร (ศพก.)