ค้นหา

ศพก.อำเภอตะกั่วทุ่ง จ.พังงา

กรมส่งเสริมการเกษตร
เข้าชม 448 ครั้ง

ที่อยู่ : ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา
จุดเด่น : ระบบน้ำอัจฉริยะและโรงเรือนอัจฉริยะ
ชื่อประธาน ศพก./ศูนย์เครือข่าย : นายสมบัติ ยกเชื้อ
โทร. 0862795380
Facebook : ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านนากลาง

แชร์ :
ที่มาของเนื้อหา : ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร (ศพก.)