ค้นหา

ศูนย์เครือข่ายเกษตรแบบไร่นาสวนผสม

กรมส่งเสริมการเกษตร
เข้าชม 364 ครั้ง

ที่อยู่ : ต.ปกาสัย อ.เหนือคลอง จ.กระบี่
จุดเด่น : การปรับปรุงดิน
ชื่อประธาน ศพก./ศูนย์เครือข่าย : นายพิชิต ชูมณี
โทร.0819589866

แชร์ :
ที่มาของเนื้อหา : ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร (ศพก.)