ค้นหา

เกษตรสงขลา จัดงาน Field Day ครั้งที่ 3 ถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรที่ อ.นาทวี

ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสานสวนนายบ้านไข่รัน
เข้าชม 92 ครั้ง

เกษตรสงขลาจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ครั้งที่ 3/2566 ที่ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน สวนนายบ้านไข่รัน อ.นาทวี มุ่งให้เกษตรกรนำความรู้ที่ได้ไปยกระดับความสามารถเพาะปลูก

นางอัญชลี สุวจิตตานนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ครั้งที่ 3/2566 ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน ‘สวนนายบ้านไข่รัน’ หมู่ที่ 12 ตำบลนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา

นางอัญชลี สุวจิตตานนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกรได้เข้ามาเรียนรู้ รับทราบเทคโนโลยีการผลิตใหม่ๆ ช่องทางการตลาด ข้อมูลข่าวสาร การเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ตลอดจนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับเกษตรกรด้วยกันเอง รวมทั้งนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา ซึ่งเป็นตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ โดยมุ่งเน้นการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเกษตรกรเป็นส่วนสำคัญ

การถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตร ที่จะช่วยเตรียมความพร้อมให้เกษตรกร ก่อนเข้าสู่การเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ เกษตรกรได้นำองค์ความรู้ที่เหมาะสม ไปประยุกต์ใช้ในแต่ละพื้นที่ทำให้เกิดการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตได้เป็นอย่างดี ซึ่งจะทำให้เกษตรกรมีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้ต่อไป สำหรับพี่น้องเกษตรกรที่มาร่วมงานในวันนี้ ขอให้ใช้โอกาสนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อตัวท่านเอง โดยเข้าไปเรียนรู้ หรือปรึกษากับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพราะโอกาสที่ทุกหน่วยงานทางวิชาการ ที่จะมาให้บริการพร้อมกันในลักษณะนี้มีไม่บ่อยนัก

ด้าน นายวุฒิศักดิ์ เพชรมีศรี เกษตรจังหวัดสงขลา กล่าวเพิ่มเดิมว่า ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำหนดให้หน่วยงานในสังกัด ร่วมกันจัดกิจกรรมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ที่เรียกว่า งานวัน Field Day โดยใช้ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ทั้ง 882 ศูนย์ทั่วประเทศ เป็นสถานที่เรียนรู้ เพื่อให้เกษตรกรได้เรียนรู้เทคโนโลยีการผลิตใหม่ๆ ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของตนเอง ตลอดจนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเกษตรกรด้วยกันเอง.

แชร์ :
ที่มาของเนื้อหา : https://www.thairath.co.th/news/local/south/2661040?optimize=d