ค้นหา

ศูนย์เรียนรู้ไม้ผลเพื่อการส่งออก (มะม่วง) ทุ่งนางาม

กรมส่งเสริมการเกษตร
เข้าชม 246 ครั้ง

ที่อยู่ : ต.ทุ่งนางาม อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
ชื่อประธาน ศพก./ศูนย์เครือข่าย : นายไพศาล จันจินดา
โทร. 0895621691
จุดเด่น : มะม่วง

แชร์ :
ที่มาของเนื้อหา : ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร (ศพก.)